Algemene muziekvakken

Alle graden in de opleiding muziek hebben hun eigen algemene muziekvakken, dat blijft ook zo in de nieuwe structuur vanaf 2018-2019. In deze vakken komt er niet enkel theorie aan bod, maar er gaat ook aandacht naar het overzetten van de theorie in de praktijk zodat de verschillende vakken in je opleiding elkaar versterken. Sommige zijn verplichte onderdelen van de opleiding, andere zijn optioneel (zie ook leertraject). 

Meer inhoudelijke info over de nieuwe vakken volgt ten laatste tegen 1 juni 2018.

Muziekinitiatie graad 1

 

MCV graad 2

In graad 2 volg je naast je instrument 2u muzikale en culturele vorming (MCV) waar je leert noten lezen de muziektaal begrijpen. De theoretische basis die je meekrijgt in het eerste uur, wordt meteen al musicerend uitgediept en ingeoefend in het tweede uur. 

MCV graad 3

In graad 3 krijg je nog 1u MCV per week. In deze graad maak je al luisterend kennis met een brede waaier aan muziekstijlen, -vormen en -genres. Volwassenen krijgen deze lessen in graadklassen. Je leert er luisteren naar muziek, waarbij over drie jaar verspreid telkens een deel van de muziekgeschiedenis aan bod: muziek tot 1750, 1750 tot 1900, 1900 tot heden.

Historische uitvoeringspraktijk (HUP)

Volwassen leerlingen oude muziek (vanaf 15 jaar) kunnen kiezen voor het vak historische uitvoeringspraktijk i.p.v. MCV (of beide). In deze cursus linken we middeleeuwse, renaissance- en barokmuziek aan historische bronnen over manieren van uitvoeren vanachter het eigen instrument. Je kan dit vak volgen in een instrumentengroep van 415 of 440 Hz.

Muziektheorie (MT) graad 3 en 4

Vanaf graad 3 kan je ook muziektheorie volgen. Hier leer je de logica en regels van akkoordopeenvolgingen (harmonieleer), bestudeer je deze in composities van de grootmeesters, en ga zelf aan de slag met melodieën en akkoorden. Wij raden dit vak sterk aan voor wie geïnteresseerd is in improvisatie of compositie. Wie in graad 4 optie creërend muzikant kiest moet dit vak volgen of al gevolgd hebben.

Wil je je nog verder verdiepen, dan kan je de gevorderde cursus MT vierde graad volgen al dan niet in combinatie met compositie (graad 4 optie creërend muzikant componist).

Muziekgeschiedenis

In graad 4 kan je tenslotte ook het keuzevak muziekgeschiedenis (MG) volgen. Deze cursus geeft inzicht in de historische ontwikkeling van de verschillende muzikale stromingen in samenhang tot het sociale, politieke en culturele klimaat. De cursus biedt een houvast bij de beluistering en interpretatie van het klassieke repertoire. Het vak muziekgeschiedenis wordt gegeven in graadklassen. Over drie jaar verspreid komt telkens een deel van de muziekgeschiedenis aan bod: muziek tot 1750, 1750 tot 1900, 1900 tot heden.

Heb je geen muzikale voorkennis, maar ben je toch geïnteresseerd in muziekgeschiedenis, dan kan je terecht in ons kortlopend traject muziekgeschiedenis 2u per week.

© Copyright 2018 • SLAC/Conservatorium Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY