Decreet dko

Zoals je mogelijk al hebt vernomen in de media start het deeltijds kunstonderwijs vanaf 1 september 2018 met een nieuwe wetgeving. Dit zal ook in SLAC/Conservatorium leiden tot een gewijzigde structuur en lespakket voor de bestaande opleidingen, alsook nieuwe mogelijkheden. Wij proberen zo snel mogelijk de website volledig aanpassen aan de nieuwe structuur, ten laatste tegen 1 juni 2018. Tijdelijk zullen sommige pagina's reeds vernieuwd zijn, terwijl andere nog de oude info bevatten. Gelieve ons te verontschuldigen voor eventuele verwarring.

Hierbij alvast wat algemene uitleg om in te schatten wat deze veranderingen zullen inhouden.

Er veranderen heel wat benamingen van opties, vakken en graden. Alle bestaande opleidingen blijven wel bestaan en kunnen, soms in licht gewijzigde vorm, verder gezet worden in onze school.

  • Graad 1 = initiatie voor 6- en 7-jarigen
  • Graad 2 = huidige lagere graad
  • Graad 3 = huidige middelbare graad
  • Graad 4 = huidige hogere graad
  • Specialisatie = 2 extra jaren voorbehouden voor uitmuntende leerlingen 

SLAC/Conservatorium voorziet initiatielessen (graad 1 voor 6- en 7-jarigen) voor:

  • muziek: in alle afdelingen (behalve Nieuwrode)
  • musical: in Leuven
  • dans: in Leuven

Ben je al eerder afgestudeerd voor muziek of woord en wil je je graag nog twee jaar verder specialiseren (enkel voor uitmuntende leerlingen)? Laat dit dan alvast weten aan onze pedagogische coördinator Bart Van den Bosch: peco.conservatorium@leuven.be 

Naast de specialisatie biedt de nieuwe structuur heel wat mogelijkheden voor wie reeds afgestudeerd is voor muziek om terug in te stromen: de instrumentenlijst is sterk uitgebreid, onder meer voor de oude muziek (theorbe, renaissanceblokfluit, zang oude muziek, ...). Ook voorziet de nieuwe structuur naast een vertolkende vierde graad, ook een creërende: leerlingen muziek die graag zelf willen leren muziek componeren, improviseren, arrangeren, ... kunnen zo ook een graad extra hun instrument verder exploreren. Kandidaten hiervoor mogen zich ook alvast melden zodat wij een idee hebben hoe groot de vraag is: peco.conservatorium@leuven.be

© Copyright 2021 • SLAC/Conservatorium - Privacy policy Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY