Groepsmusiceren

In de lessen groepsmusiceren ondervind je hoe plezant samen musiceren kan zijn. In de derde graad zijn de lesgroepen meestal homogeen samengesteld met leerlingen die hetzelfde of een verwant instrument bespelen, en wordt de les gegeven door de instrumentleraar die je ook advies geeft bij het bespelen van je instrument. De belangrijkste aandachtspunten zijn: luisteren naar elkaar, homogeniteit in klankvorming, aandacht voor tempo en dynamiek.

In de vierde graad leer je samenspelen: zelf leren stemmen, teken geven aan de andere muzikanten om samen te beginnen of te eindigen, onderling afspraken maken in verband met de interpretatie van de partituur,… Zo kan je na je studies blijven in groep spelen zonder de leidende hand van de leraar.

Ensembles vanaf graad 3

Leerlingen zang volgen in de derde graad automatisch koor. Als instrumentist kan je kiezen tussen verschillende kleinere of grote ensembles, in homogene of heterogene bezetting. Ook instrumentisten kunnen koor volgen. Als je naar de webpagina van jouw instrument gaat, vind je daar ondereraan een overzicht van alle ensembles waarin je met jouw instrument in terecht kan.

Heb je een voorliefde voor lichte muziek? Dan kan je, mits toelatingsproef, terecht in één van onze bands. De school voorziet de cursussen bandcoaching en akoestische bandcoaching. Pianisten die graag loskomen van hun partituur kunnen kiezen voor creatief samenspel of pianolab.

Voor experimentele muziek bieden we de cursus creatief atelier aan.

Ensembles vanaf graad 4

Bijna alle ensembles uit graad 3 kan je blijven volgen in graad 4, maar er komen ook een aantal opties bij zoals ons symfonsich kamerorkest.

De zangers kunnen naast het koor nu ook terecht in lyrische kunst (operaklas), vocale kamermuziek, vocaal barokensemble of vocale polyfonie. Gitaristen kunnen kiezen voor begeleidingspraktijk gitaar, leerlingen slagwerk voor het percussie-ensemble.

© Copyright 2021 • SLAC/Conservatorium - Privacy policy Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY