Leertraject muziek

Op 1 september 2018 start SLAC/Conservatorium met een veranderde structuur en lespakket, omwille van wijzigingen in de wetgeving voor het deeltijds kunstonderwijs.

Graad 1 = nieuw
Graad 2 = voormalige lagere graad
Graad 3 = voormalige middelbare graad
Graad 4 = voormalige hogere graad
Specialisatiegraad = nieuw

Wie nu reeds les volgt, gaat gewoon verder in het traject in het overeenkomstige jaar in de nieuwe structuur. Leerlingen instrument of zang graad 4 gaan verder in de optie vertolkend muzikant. Wie creërend muzikant wil volgen, start terug in het eerste jaar van de vierde graad.

Volg je nu twee instrumenten, dan kies je één van beide als je voorkeursinstrument. Voor het andere word je opnieuw op een wachtlijst gezet, die eind september zal bekeken worden.

Instapleeftijden moeten bereikt zijn op 31 december 2018.

Nieuwe vakbenamingen:

 • muzikale vorming = AMV
 • muziekcultuur = AMC
 • harmonielab = (algemene) muziektheorie
 • pianolab = begeleidingspraktijk piano
 • gitaarlab = begeleidingspraktijk gitaar
 • groepsmusiceren = samenspel, instrumentaal/vocaal ensemble
Graad 1
Vanaf 6 jaar

1u muziekinitiatie  

Deze graad is niet verplicht, vanaf 8 jaar start je meteen in graad 2.

Graad 2

Vanaf 8 jaar (jongeren): duur 4 jaar
Vanaf 15 jaar (volwassenen): duur 3 jaar

1u instrument of zang + 2u muzikale vorming

Muzikale vorming is het voormalige AMV. 

Jongeren die nog niet weten welk instrument ze willen spelen, kunnen het eerste jaar de instrumentles vervangen door kinderkoor (gegeven in Leuven en Kessel-Lo). Er zal in deze lessen tijd vrijgemaakt worden voor het leren kennen van de instrumenten.

Heb je reeds muzikale vorming gevolgd, maar wil je starten met een nieuw instrument?

 • instrument van dezelfde familie volledig afgewerkt (bv. dwarsfluit - piccolo): start in graad 4
 • zang of instrument van dezelfde instrumentengroep minstens middelbare graad afgewerkt (bv. cello-viool of sax-klarinet of ritmisch-melodisch slagwerk): start in graad 3
 • andere instrumenten: start in graad 2, voor maximaal 2 jaar. Hierbij volg je tevens deze vakken:
  • Je hebt muziekcultuur (AMC) nog niet hebt afgewerkt: 1u muziekcultuur + 1u koor (mits toestemming van de leraar mag je in je tweede jaar ook meespelen in een ensemble van de derde graad) of 1u muziekcultuur + 1u muziekcultuur plus
  • Je hebt muziekcultuur reeds afgewerkt: vrijstelling voor het volgen van nevenvakken
Graad 3
Duur: 3 jaar
Optie instrument/zang klassiek

1u instrument of zang + 1u groepsmusiceren of improvisatie + 1u muziekcultuur

Muziekcultuur graad 3 is het voormalige AMC. Naast de verplichte vakken kan je aanvullend ook een uur harmonielab volgen. Dit raden wij sterk aan voor leerlingen die in graad 4 de optie creërend muzikant willen volgen.

Heb je reeds muziekcultuur (AMC) gevolgd? Dan kies je tussen deze vakken als derde vak:

 • muziekcultuur plus: thematische uitbreidingsleerstof muziekcultuur
 • harmonielab (voormalige AMT en MT)
 • extra uur groepsmusiceren (enkel grotere ensembles): in het orkest heb je bv. 2 uur groepsmusiceren, maar je kan ook een tweede groot ensemble kiezen (groepen zonder inschrijvingslimiet). Voor piano, orgel, klavecimbel, harp, accordeon en zang kan je als tweede uur groepsmusiceren enkel voor koor kiezen. Bij gitaar kan je als tweede cursus groepsmusiceren geen (akoestische) bandcoaching kiezen.
 • improvisatie (indien dit niet als tweede vak is gekozen)

Heb je zowel muziekcultuur (AMC) als harmonielab graad 3 (AMT) al afgewerkt? Dan kan je als derde vak ook kiezen uit:

 • compositie
 • arrangeren

Wil je als pianist reeds in graad 3 kiezen voor pianolab als groepsmusiceervak? Dan volg je naast de genoemde vakken ook harmonielab. 

Optie instrument oude muziek

1u instrument of zang + 1u groepsmusiceren + 1u muziekcultuur
Volwassenen (vanaf 15 jaar) mogen het uur muziekcultuur vervangen door 1u historische uitvoeringspraktijk.

Optie compositie

1u compositie + 1u harmonielab + 1u muziekcultuur

Muziekcultuur graad 3 is het voormalige AMC, harmonielab het voormalige AMT. Heb je reeds AMC gevolgd? Dan kies je tussen deze vakken als derde vak:

 • muziekcultuur plus: thematische uitbreidingsleerstof muziekcultuur
 • arrangeren

Heb je reeds 3 jaar AMT gevolgd? Dan start je meteen in de vierde graad.

Graad 4
Duur: 3 jaar
Optie vertolkend muzikant klassiek of oude muziek

1u instrument of zang + 1u groepsmusiceren of improvisatie

Optioneel: 1u muziekgeschiedenis en/of 1u harmonielab

Zit je in de vierde graad een jaar over, dan kan je groepsmusiceren enkel in een groot ensemble volgen.

Optie creërend muzikant klassiek of oude muziek

1u instrument of zang + 1u harmonielab* + 1u naar keuze uit:

 • 1u groepsmusiceren
 • 1u compositie
 • 1u arrangeren
 • 1u improvisatie
 • 1u opnametechnieken

*harmonielab is niet verplicht als je reeds AMT hebt gevolgd

Optioneel: 1u muziekgeschiedenis

In de optie creërend muzikant klassiek komen slechts een beperkt aantal cursussen groepsmusiceren in aanmerking:

 • akoestische bandcoaching
 • bandcoaching
 • creatief atelier
 • gitaarlab
 • pianolab

Voor oude muziek komen al onze ensembles oude muziek in aanmerking.

Meer inhoudelijke info over deze creërende optie, kan je vinden onder creërende muziekvakken.

Optie compositie

1u compositie + 1u harmonielab

Optioneel: 1u arrangeren en/of 1u muziekgeschiedenis

Heb je nog geen 3 jaar harmonielab (voormalige AMT) gevolgd? Dan start je in de derde graad optie compositie.

Specialisatiegraad

Enkel voor uitmuntende leerlingen
Duur: 2 jaar

1u instrument + 1u naar keuze uit:

 • 1u groepsmusiceren
 • 1u compositie
 • 1u arrangeren
 • 1u improvisatie
 • 1u opnametechnieken
 • 1u harmonielab
 • 1u muziekgeschiedenis

Doorstromers naar het hoger muziekonderwijs kunnen graad 4.2 en 4.3 en specialisatiegraad gelijktijdig afleggen.

2u instrument + 2u naar keuze uit:

 • 1u groepsmusiceren
 • 1u compositie
 • 1u arrangeren
 • 1u improvisatie
 • 1u opnametechnieken
 • 1u harmonielab
 • 1u muziekgeschiedenis

Voor deze specialisatiegraad zijn de plaatsen beperkt. Kandidaten kunnen zich melden bij pedagogisch coördinator Bart Van den Bosch: peco.conservatorium@leuven.be

De directie beslist op basis van de door de Vlaamse regering vastgestelde modaliteiten en na advies van de betrokken of de leerling toegelaten wordt tot de specialisatiegraad. Hierbij wordt rekening gehouden met de motivatie, de competenties en het potentieel van de leerling. Het behalen van een grote onderscheiding bij het afstuderen in graad 4 is een mimimumvereiste. Een verdere selectie gebeurt volgens de ranking tijdens de beoordeling en de beschikbare plaatsen.

Kandidaten zullen beoordeeld worden op hun eindexamen. Wie reeds eerder is afgestudeerd of van een andere school komt, zal een toegangsproef moeten afleggen met twee werken van een verschillend karakter op het niveau van een eindexamen (4.3, voormalige H3).

Muziekgeschiedenis

Duur 3 jaar
2u muziekgeschiedenis

Vanaf schooljaar 2018-2019 kan je een cursus muziekgeschiedenis volgen aan SLAC/Conservatorium zonder vereiste voorkennis. Wie tijdens zijn instrumentopleiding graag muziekgeschiedenis volgt kan dat als optioneel extra uur in de vierde graad.

© Copyright 2019 • SLAC/Conservatorium - Privacy policy Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY