Leertraject muziek

De opleiding muziek voorziet 10 jaar opleiding voor jongeren, 9 jaar voor volwassenen, verspreid over drie graden: lagere graad, middelbare graad en hogere graad. Voor muziek is enkel de lagere graad verschillend voor jongeren en volwassenen. Vanaf de middelbare graad is de structuur identiek. Elke graad bestaat uit een combinatie van theorielessen, instrument- of zanglessen en samenzang, samenspel of ensemble.

In de lagere graad volgt iedereen algemene muzikale vorming (AMV). In deze lessen is samenzang geïntegreerd. Jongeren volgen een instrument of zang vanaf het tweede jaar (of halverwege het eerste jaar voor de instrumenten waar nog plaats vrij is). Volwassenen volgen vanaf het eerste jaar reeds een instrument.

Het theorievak van de middelbare graad, algemene muziekcultuur (AMC), wordt in afzonderlijke groepen gegeven voor jongeren en volwassenen. In de hogere graad kan je muziekgeschiedenis als theorievak volgen, dit is echter geen verplicht onderdeel van de opleiding. Vanaf de middelbare graad kan je de optie muziektheorie kiezen, al dan niet in combinatie met een instrument of zang.

Leerlingen die reeds eerder AMV hebben afgelegd en een nieuw instrument willen leren, volgen in de lagere graad AMC als alternatief theoretisch vak. Wie ook dit vak al heeft afgelegd, kan kiezen tussen muziekgeschiedenis of algemene muziektheorie.

In de hogere graad muziektheorie (MT) is het volgen van een cursus polyfoon instrument (tokkel- of toetsinstrument) verplicht. Wie eerder al voor deze cursus een attest van de lagere graad behaalde is vrijgesteld van deze verplichting.

Instapleeftijden moeten bereikt zijn op 31 december 2017.

Lagere graad
Middelbare graad
Hogere graad
Jongeren vanaf 8 jaar
Duur: 4 jaar
Volwassenen vanaf 15 jaar
Duur: 3 jaar
Jongeren en volwassenen
Duur: 3 jaar
Jongeren en volwassenen
Duur: 3 jaar
AMV en samenzang (2,5u) & instrument / zang (1u)

AMC (1u) & instrument / zang (1u) & samenspel / orkest / koor / ensemble (1u)

of

AMC (1u) en algemene muziektheorie (1u)

Instrument / zang (1u) & orkest / koor / ensemble (1u)

en/of

Muziekgeschiedenis (2u)

en/of

Muziektheorie (1u)

 

© Copyright 2016 • SLAC/Conservatorium Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY