Online inschrijven

Algemene info over inschrijven, klik hier.

Schrijf je je online in voor een instrument, wacht dan even met betalen tot het secretariaat je een leraar heeft toegewezen.

Werkwijze online inschrijven

Online inschrijven doe je op mijnacademie.be. Selecteer daar SLAC/Conservatorium.

  1. Log in met je bestaande account (voor SLAC/Conservatorium of een andere academie, één account voor het volledige gezin). Indien je nog geen account hebt, maak een account aan. Voeg alle gezinsleden toe die je wil inschrijven. Bevestig de reeds ingevoerde gezinsleden. Dit kan reeds voor aanvang van de inschrijvingen.
  2. Inschrijven online kan meteen voor een logisch vervolg (voortzetten van de huidige opleiding) of een starterscursus. Volg hierbij nauwkeurig de instructies hieronder. Wil je in een hoger jaar beginnen omwille van een vooropleiding vroeger of op een andere school gevolgd? Contacteer dan eerst het secretariaat telefonisch om je dossier te laten aanpassen. Daarna kan je je inschrijving online finaliseren.
  3. Heb je recht op reductie als -18 jarige omdat je reeds op een andere DKO-school (bv. SLAC/Academie) bent ingeschreven voor een andere richting? Bezorg dan het betalingsbewijs daarvan aan het secretariaat voor je betaalt, zodat ze in je elektronisch dossier kunnen aangeven dat je recht hebt op reductie. Anders betaal je een te hoog bedrag. Breng je het bewijs pas binnen na je betaling, dan kan je een terugbetaling krijgen, maar die betalingen gebeuren door de stad pas ten laatste tegen 1 december 2018.
  4. Schrijf je in en kies je vakken. Hierbij kan je al leraar, dag en uur kiezen voor de klassikale vakken. Voor de individuele vakken spreek je een dag en uur af met je leraar. Voor een nieuw individueel vak kan je zelf geen leraar selecteren, wel je voorkeur voor leraar of dag aangeven in het commentaarvak.
  5. Betaal onmiddellijk met een betaalkaart online. Je inschrijving is pas geregistreerd als ze betaald is.
  6. Het secretariaat verwerkt de inschrijvingen chronologisch en neemt indien nodig contact met je op om een leraar en waar mogelijk een tijdstip vast te leggen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven voorkeur. Voor individuele vakken spreek je een uur af met de toegewezen leraar.

Heb je problemen met je online inschrijving, dan helpt het secretariaat je graag telefonisch verder op 016 22 21 21.  

Waarop letten bij online inschrijven?

Bij twijfel wat je moet selecteren voor vakken waarvoor de plaatsen niet gelimiteerd zijn: noteer wat je wil volgen in het commentaarvak, dan passen wij aan waar nodig. Doe dit ook als er optionele vakken staan die je niet wil volgen, maar die je zelf niet kan verwijderen. Wil je een plaats in een gelimiteerde klas, probeer dan de juiste klas zelf aan te klikken of bel naar het secretariaat voor hulp (bv. indien je een groepsmusiceervak in een andere afdeling wil volgen). Indien je dit in het commentaarvak schrijft, lezen we je boodschap pas later en dan is de klas mogelijk volzet.

Muziek

Muziek graad 2 (lagere graad)
Voor muzikale vorming jongeren zijn voor alle afdelingen, met uitzondering van Leuven, de lesdagen behouden. Je plaats in die klas is dan ook voorbehouden. Technisch is dit voorbehouden momenteel weliswaar nog niet terug mogelijk. Daarom willen we vragen dat de leerlingen van Kessel-Lo hun logische vervolgklas selecteren. Doe je dat niet, dan halen we die keuze er weer uit om voorrang te geven aan de leerlingen die reeds in die klas zaten. Wil je van klas wisselen, geef dat dan aan bij je inschrijving in het commentaarvak. We verwerken de klaswissels op vrijdag 22 juni 2018 in volgorde van inschrijving.

Gezien de lesdagen in Leuven wel wijzigen voor de jongeren, zijn er daar geen voorbehouden plaatsen in de klassen muzikale vorming. Bij inschrijving zal je kunnen kiezen tussen één van de drie klassen te Leuven. Wil je zeker zijn van je voorkeursklas, wees er dan snel bij.

Volwassenen kiezen opnieuw een voorkeursklas, hier zijn geen plaatsen voorbehouden.

Heb je zowel AMV als AMC gevolgd en zit je toch nog in graad 2 voor instrument. Kies dan de klas zonder leraar of uur voor muzikale vorming.

Kies je een instrument in 2.2? Geef dan in het commentaarvak al aan welke leraar of welke dagen jouw voorkeur wegdragen zodat we je vlot een plaats kunnen toekennen.

Muziek graad 3 (middelbare graad) - muziekcultuur
Voor muziekcultuur zijn de plaatsen in de jongerenklassen voorbehouden voor wie reeds in die klas AMC zat (bij de overgang van AMV naar muziekcultuur niet!) . Technisch is dit voorbehouden momenteel weliswaar nog niet terug mogelijk. Daarom willen we vragen dat de leerlingen van Leuven hun logische vervolgklas selecteren. Doe je dat niet, dan halen we die keuze er weer uit om voorrang te geven aan de leerlingen die reeds in die klas zaten. Wil je van klas wisselen, geef dat dan aan bij je inschrijving in het commentaarvak. We verwerken de klaswissels op vrijdag 22 juni 2018 in volgorde van inschrijving.

Volwassenen kiezen opnieuw een voorkeursklas, hier zijn geen plaatsen voorbehouden.

Groepsmusiceren graad 3 en 4 (samenspel, koor, instrumentaal en vocaal ensemble)
Voor heel wat klassen groepsmusiceren kan je bij inschrijving online meteen de gewenste groep selecteren. Ensembles in kleine bezetting zoals kamermuziek en bandcoaching zal je niet terugvinden tussen de voorgestelde klassen. Als je dat wil volgen, selecteer je de onderste "klas" waar geen leraar of uur bij staat en noteer je in het commentaarvak welk vak je graag wil volgen. Deze werkwijze geldt ook voor pianolab of gitaarlab of als je groepsmusiceren in een klas in een andere afdeling wil volgen.

Volg je als alternatief voor muziekcultuur (indien AMC reeds gevolgd) nog een extra uur groepsmusiceren? Selecteer niet tweemaal dezelfde cursus en hou er rekening mee dat je extra uur niet in een beperkte groep mag (geen bandcoaching of samenspel piano). Als je als eerste groep reeds orkest hebt geselecteerd, moet je geen tweede groepsmusiceervak volgen omdat dat reeds twee uur is. Selecteer in dat geval de tweede maal de "klas" zonder leraar en uur.

Er zijn vanaf volgend schooljaar geen vrijstellingen meer mogelijk voor groepsmusiceren. Iedereen volgt in de derde graad 3 uur en in de vierde graad 2 uur per week les.

Harmonielab (AMT en MT)
Is harmonielab een standaardvak in de optie die jij wil volgen, dan krijg je systematisch de uren van het eerste jaar te zien. Heb je al AMT of MT gevolgd, selecteer dan de "klas" zonder leraar en uur en noteer in het commentaarvak in welk jaar je denkt te horen en (indien 3.2 of 3.3) noteer het uur waarop je de les wil volgen. Het rooster kan je hier vinden. De uren harmonielab graad 4 (MT) spreek je rechtstreeks met lerares Erika Budai af. Wij passen je jaar aan in de administratie zodra dat technisch mogelijk is.

Muziek graad 4 (hogere graad)
Standaard zetten we voor alle huidige leerlingen de optie vertolkend muzikant klaar. Wil je liever overschakelen naar creërend muzikant? Contacteer dan telefonisch het secretariaat om dat aan te passen.

Schuinzitters muziek
Zit je voor instrument en theorie in twee verschillende jaren binnen dezelfde graad? In graad 2 zal je dan voor beide vakken in het jaar van je theorievak terechtkomen. In de derde graad krijg je voorlopig ook alles in het jaar van je theorievak te zien, zodat je de juiste klas kan kiezen. Zodra het technisch mogelijk is, zetten we je voor instrument weliswaar terug in het correcte jaar binnen graad 3.

Zit je voor instrument in graad 2, maar volg je reeds muziekcultuur? Dan krijg je alle klassen muziekcultuur te zien zodat je je keuze kan maken. Voor jongeren willen we vragen (zie ook boven) de gewone vervolgklas te selecteren en een eventuele wissel aan te geven in het commentaarvak. Let goed op dat je bij de jongeren het juiste jaar selecteert (3.1, 3.2 of 3.3), bij de volwassenen zijn het graadklassen.

Woord

Woord graad 2 (lagere graad)
Voor woordatelier (AVV) jongeren zijn de plaatsen in de klassen voorbehouden. Technisch is dit voorbehouden momenteel weliswaar nog niet terug mogelijk. Daarom willen we vragen dat de leerlingen van Leuven hun logische vervolgklas selecteren. Doe je dat niet, dan halen we die keuze er weer uit om voorrang te geven aan de leerlingen die reeds in die klas zaten. Wil je van klas wisselen, geef dat dan aan bij je inschrijving in het commentaarvak. We verwerken de klaswissels op vrijdag 22 juni 2018 in volgorde van inschrijving.

Voor woordatelier tieners wisselen de leraars en lesdagen. Daarom kunnen alle leerlingen terug vrij kiezen in welke klas ze zich wensen in te schrijven. Bij de vrijdagklas zal je nog geen naam van een leraar zien staan, die lessen zullen gegeven worden door Céline Timmerman.

Woord graad 3 (middelbare graad)
Jongeren kunnen in de derde graad zelf hun klas kiezen voor woordstudio (in 3.1) en dramastudio (alle jaren). Selecteer van elk één van deze voorgestelde klassen, niet het klasvakje zonder leraar en uur. Plaatsen per groep zijn beperkt, wees er snel bij. De uren woordstudio 3.2 en 3.3 worden verdeeld in samenspraak met je leraar (huidige leraar voordracht). Voor deze lessen selecteer je wel het klasvakje zonder uur (je leraar is normaal gezien al ingevuld). Heb je nog geen leraar woordstudio (voordracht), geef dan je voorkeur aan in het commentaarvak.

Volwassenen kiezen in de derde graad een klas woordlab, hier zijn geen plaatsen voorbehouden.

Woord graad 4 (hogere graad)
Leerlingen die starten in graad 4 kunnen zich in eerste instantie inschrijven voor één optie (keuze tussen speltheater, verteltheater en overtuigend spreken). Wil je graag een tweede optie volgen, noteer dat in het commentaarvak, dan zetten we je op een wachtlijst. Wie reeds twee opties volgde in de huidige hogere graad, mag deze allebei afwerken. Combineren van een vierde graad met creatief schrijven kan niet.

Voor de lessen woordcultuur (repertoirestudie) is je plaats niet voorbehouden op de dag en het uur waarop je dit jaar les volgde. Volg je meerdere opties, dan zie je tweemaal alle lessen woordcultuur. Selecteer slechts één maal een concrete klas. Bij de tweede optie selecteer je de klas zonder leraar of uur.

Dans

Dans graad 3 (middelbare graad)
Leerlingen die starten in graad 3 kunnen zich in eerste instantie inschrijven voor één optie (klassieke of hedendaagse dans). Wil je graag beide opties volgen, noteer dat in het commentaarvak, dan zetten we je op de wachtlijst. Wie reeds twee opties volgt, mag deze allebei afwerken. Ook de lessen hedendaagse dans zullen komend schooljaar weliswaar gespreid zijn over twee lesdagen.

Hulp nodig?
Bij vragen of problemen bij online inschrijvingen, helpt het secretariaat je graag telefonisch (niet per mail) verder op 016 22 21 21.

© Copyright 2018 • SLAC/Conservatorium - Privacy policy Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY