Blinden en slechtzienden

SLAC/Conservatorium stelt haar aanbod open voor mensen met een visuele beperking. Hiervoor heeft de school ondersteunende onderwijsmaatregelen uitgewerkt zodat personen met een visuele beperking mits extra pedagogische en didactische ondersteuning het reguliere kunstonderwijs kunnen volgen. Het inclusief onderwijs wordt op deze wijze doorgetrokken naar het kunstonderwijs.

Blinde en slechtziende leerlingen die het brailleschrift machtig zijn volgen muzikale vorming met een lespakket geïntegreerde brailletechniek voor muziekpartituren. Voor slechtziende leerlingen die geen braille kennen, werkt de lerares met auditieve methodieken. De ondersteunende onderwijsmaatregelen zijn bedoeld om personen met een visuele beperking de kans te geven het volledige leerprogramma van SLAC/Conservatorium te volgen. Een hiervoor speciaal aangeduide vakleerkracht zet de notenleer naar braille. Naast de didactische hulpmiddelen is deze leerkracht opgeleid om de nodige pedagogische ondersteuning te geven aan leerlingen en instrumentleraars die les geven aan leerlingen met een visuele beperking.

De school beschikt tevens over apparatuur om partituren om te zetten in braille en het gebouw is aangepast aan de noden van deze leerlingen.

Uurrooster 2019-2020 

Rooster onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk tot 1 oktober 2019.

Woensdag 12.00-16.00
Zaterdag 9.00-13.00

Leraars: 

Lucy Kloeck

© Copyright 2021 • SLAC/Conservatorium - Privacy policy Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY