Dramastudio en speltheater

Graad 3 jongeren en graad 4
Dramastudio (graad 3)

In de lessen dramastudio leer je spelen met woord en gebaar. Met je lichaam, je mimiek, je gebaren en je stem geef je uitdrukking aan je fantasie, waarnemingen of gevoelens. In de lessen dramatische expressie leer je spelenderwijs je expressief te ontplooien als individu, in de ruimte en in samenspel. Alleen en met anderen duik je in speelstijlen, emoties en rollen… We geven ruimte aan je verbeelding en trainen je concentratievermogen, alsook je gevoel voor ritme, timing en improvisatie. Dramastudio bereidt je voor op speltheater.

Speltheater (graad 4)

In de lessen speltheater leer je jezelf expressief uitdrukken in een rol. In een groep van twee tot zes spelers, ga je volop improviseren, dialogeren en reageren. Aan de hand van improvisatieoefeningen en toneelteksten (dialogen en monologen) ga je op zoek naar jouw capaciteiten als speler. Bij deze speltrainingen onderzoek je samen met je medespelers het hoe en waarom van een tekst en de personages. Je verkent hun intenties en opvattingen, vanuit je eigen ervaringswereld en emoties.

Vervolgens leer je jouw interpretatie van een personage vormgeven met een gepaste lichaamstaal en goede spreektechniek. Daarbij besteden we ook veel aandacht aan samenspel en de relatie met het publiek, vaardigheden die je in praktijk brengt op toonmomenten. Bij de voorbereidingen van deze optredens, kom je in aanraking met allerlei aspecten van een echte theaterproductie: regie, decor, kostuums, …

Leraars: 

Jan Bollen, Geert De Smet, Marika Matthijs

© Copyright 2021 • SLAC/Conservatorium - Privacy policy Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY