Veelgestelde vragen

Inschrijvingen

Wanneer kan ik mij inschrijven?

Herinschrijven kan van zaterdag 10 juni 2017 10u tot en met donderdag 22 juni 2017, daarna vervalt je voorrang. Je plaats wordt dus twee weken voorbehouden. Schrijf je snel in om zeker de cursus van je keuze te kunnen blijven volgen! Nieuwe inschrijvingen beginnen op onze opendeurdag op zaterdag 24 juni 2017 om 14u. Alle inschrijvingen eindigen op 30 september. Inschrijven voor L1 muziek volwassenen zal niet mogelijk zijn van 12 juli tot en met 17 augustus. Voor alle andere opties kan je je de volledige zomer online inschrijven.

Vanaf welke leeftijd kan ik mij inschrijven?

Vanaf 6 jaar of eerste leerjaar basisonderwijs (mits voorlegging attest) kan je starten met dans.
Vanaf 8 jaar of derde leerjaar basisonderwijs (mits voorlegging attest) kan je starten met muziek of woord.

Wat heb ik nodig voor inschrijving?

  • identiteitskaart, voor kinderen jonger dan 12 jaar: kids-ID
  • attesten gedane studies van andere scholen (voor leerlingen nieuw op onze school)

Heb ik recht op verminderd inschrijvingsgeld?

Rechthebbenden op verminderd inschrijvingsgeld (toestand in september telt) + vereiste attesten (in te dienen vóór 30 september):

1. uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en personen ten laste daarvan*:
attest van de maand september afgeleverd door VDAB (formulier “aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs”) of attest opgesteld door de RVA (geen attesten van vakbonden)

2. leefloners of personen ten laste daarvan*:
attest van de maand september afgeleverd door OCMW of attest “inkomensgarantie voor ouderen”

3. personen die erkend zijn als gehandicapte of personen ten laste daarvan*, meer specifiek:

  • volwassenen met een tegemoetkoming op basis van vermindering van het criterium 'verdienvermogen' of op basis van minstens 7 punten op het criterium 'zelfredzaamheid'
  • jongeren en jongvolwassenen met een erkenning van minstens 66 % of minstens 4 punten op het criterium 'zelfredzaamheid'
  • personen met een arbeidsongeschiktheid van 66%

→ (elektronisch) attest afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid “erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap”
attest van verhoogde kinderbijslag omwille van een handicap van ten minste 66 %
attest van de mutualiteit

4. residenten in gezinsvervangend tehuis of MPI (medisch-pedagogisch instituut):
attest van de maand september afgeleverd door betrokken instelling

5. statuut erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan*:
attest afgeleverd door Ministerie van Justitie of Ministerie van Binnenlandse Zaken

6. jongeren van minder dan 18 jaar (op 31/12/2016), indien een lid van hetzelfde gezin (deel uitmakend van een leefeenheid en wonend op hetzelfde adres) reeds een inschrijvingsgeld betaald heeft:
→ kopie van het betalingsbewijs van het ander gezinslid
→ indien vereist: attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door de gemeente

7. jongeren van minder dan 18 jaar (op 31/12/2016), vanaf de tweede gevolgde richting (muziek, woord, dans, beeldende kunst):
→ kopie van het betalingsbewijs van eerste inschrijving

*Personen ten laste: moet gestaafd worden met een attest uitgereikt door de gemeente.

Overzicht in pdf
Terugbetalingsformulier gedeeltelijk inschrijvingsgeld

Kan ik mij inschrijven voor meerdere studierichtingen?

Je kan je probleemloos inschrijven voor meerdere studierichtingen. Je betaalt inschrijvingsgeld per richting (muziek, woord, dans). Ben je jonger dan 18, dan betaal je vanaf de tweede studierichting het verminderd tarief. Ook wie ingeschreven is bij de Academie beeldende kunst of een andere DKO-school (voor een andere studierichting) heeft recht op het verminderd tarief.

 

Kan ik inschrijven in verschillende scholen?

Je mag je voor eenzelfde studierichting niet inschrijven in meerdere DKO-scholen. Voor een andere richting mag dat wel. Binnen SLAC/Conservatorium mag je wel vakken in de verschillende afdelingen (Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wijgmaal, Holsbeek, Nieuwrode) combineren.

Moet ik alle vakken volgen waarvoor ik inschrijf?

Alle opgelegde vakken waarvoor ingeschreven, moeten gevolgd worden tenzij een vak reeds werd afgelegd en een attest wordt voorgelegd. Leerlingen die een vak niet volgen of onvoldoende aanwezig zijn, worden geschrapt voor het volledige pakket.

Krijg ik mijn inschrijvingsgeld terug als ik uitschrijf?

Als je voor 15 september uitschrijft, kan je je inschrijvingsgeld terugvragen aan de hand van dit formulier. De terugbetaling door Stad Leuven gebeurt per overschrijving ten laatste op 1 december.

Aanvraagformulier terugbetaling volledig inschrijvingsgeld wegens uitschrijving

Muziek

Kan ik een instrument huren?

SLAC/Conservatorium beschikt over instrumenten die je als leerling kan huren. Bij inschrijving kan je vermelden dat je een instrument van de school wil huren. We verwerken de aanvragen chronologisch en brengen je op de hoogte of er al dan niet een instrument beschikbaar is.

Kan ik een tweede instrument volgen?

Vanaf de middelbare graad kan je je op een wachtlijst zetten om een tweede instrument te leren. In oktober, als de inschrijvingen afgesloten zijn en elke leerling eerste instrument een lesmoment toegewezen kreeg, wordt de overige lestijd opgevuld met leerlingen die een tweede instrument willen leren.

Uitzondering: Wie meer dan 90% behaalt in L2 mag zich reeds bij aanvang van L3 op de wachtlijst zetten voor een tweede instrument.

© Copyright 2016 • SLAC/Conservatorium Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY