Veelgestelde vragen

Inschrijvingen

Wanneer kan ik mij inschrijven?

Herinschrijven kan van zaterdag 9 juni 2018 10u tot en met donderdag 21 juni 2018, daarna vervalt je voorrang. Je plaats wordt dus twee weken voorbehouden. Schrijf je snel in om zeker de cursus van je keuze te kunnen blijven volgen! Nieuwe inschrijvingen, met uitzondering van instrument, beginnen op onze opendeurdag op zaterdag 23 juni 2018 om 14u. Inschrijvingen instrument starten op dinsdag 26 juni 10u. Alle inschrijvingen eindigen op 30 september. Inschrijven zal niet mogelijk zijn van 2 juli tot en met 15 augustus.

Vanaf welke leeftijd kan ik mij inschrijven?

Vanaf 6 jaar of eerste leerjaar basisonderwijs (mits voorlegging attest) kan je starten met muziek of dans. De opleiding woord start vanaf 8 jaar. De kortlopende opleidingen muziekgeschiedenis en creatief schrijven kan je volgen vanaf 15 jaar.

Wat heb ik nodig voor inschrijving?

  • identiteitskaart, voor kinderen jonger dan 12 jaar: kids-ID
  • attesten gedane studies van andere scholen (voor leerlingen nieuw op onze school)

Heb ik recht op verminderd inschrijvingsgeld?

Rechthebbenden op verminderd inschrijvingsgeld (toestand in september telt) + vereiste attesten (in te dienen vóór 30 september):

1. uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en personen ten laste daarvan*:
attest van de maand september afgeleverd door VDAB (formulier “aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs”) of attest opgesteld door de RVA (geen attesten van vakbonden)

2. leefloners of personen ten laste daarvan*:
attest van de maand september afgeleverd door OCMW of attest “inkomensgarantie voor ouderen”

3. personen die erkend zijn als gehandicapte of personen ten laste daarvan*, meer specifiek:

  • volwassenen met een tegemoetkoming op basis van vermindering van het criterium 'verdienvermogen' of op basis van minstens 7 punten op het criterium 'zelfredzaamheid'
  • jongeren en jongvolwassenen met een erkenning van minstens 66 % of minstens 4 punten op het criterium 'zelfredzaamheid'
  • personen met een arbeidsongeschiktheid van 66%

→ (elektronisch) attest afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid “erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap”
attest van verhoogde kinderbijslag omwille van een handicap van ten minste 66 %
attest van de mutualiteit

4. residenten in gezinsvervangend tehuis of MPI (medisch-pedagogisch instituut):
attest van de maand september afgeleverd door betrokken instelling

5. statuut erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan*:
attest afgeleverd door Ministerie van Justitie of Ministerie van Binnenlandse Zaken

6. jongeren van minder dan 18 jaar (op 31/12/2016), indien een lid van hetzelfde gezin (deel uitmakend van een leefeenheid en wonend op hetzelfde adres) reeds een inschrijvingsgeld betaald heeft:
→ kopie van het betalingsbewijs van het ander gezinslid
→ indien vereist: attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door de gemeente

7. jongeren van minder dan 18 jaar (op 31/12/2016), vanaf de tweede gevolgde richting (muziek, woord, dans, beeldende kunst):
→ kopie van het betalingsbewijs van eerste inschrijving

*Personen ten laste: moet gestaafd worden met een attest uitgereikt door de gemeente.

Overzicht in pdf
Terugbetalingsformulier gedeeltelijk inschrijvingsgeld

Kan ik mij inschrijven voor meerdere studierichtingen?

Je kan je probleemloos inschrijven voor meerdere studierichtingen. Je betaalt inschrijvingsgeld per richting (muziek, woord, dans). Ben je jonger dan 18, dan betaal je vanaf de tweede studierichting het verminderd tarief. Ook wie ingeschreven is bij de Academie beeldende kunst of een andere DKO-school (voor een andere studierichting) heeft recht op het verminderd tarief. Je mag je nooit in twee verschillende scholen inschrijven voor dezelfde studierichting, ook niet voor een andere optie (bv. twee verschillende instrumenten).

 

Kan ik inschrijven in verschillende scholen?

Je mag je voor eenzelfde studierichting niet inschrijven in meerdere DKO-scholen. Voor een andere richting mag dat wel. Binnen SLAC/Conservatorium mag je wel vakken in de verschillende afdelingen (Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wijgmaal, Holsbeek, Nieuwrode) combineren.

Moet ik alle vakken volgen waarvoor ik inschrijf?

Alle opgelegde vakken waarvoor ingeschreven moeten gevolgd worden. Leerlingen die een vak niet volgen of onvoldoende aanwezig zijn, worden geschrapt voor het volledige pakket.

Krijg ik mijn inschrijvingsgeld terug als ik uitschrijf?

Als je voor 15 september uitschrijft, kan je je inschrijvingsgeld terugvragen aan de hand van dit formulier. De terugbetaling door Stad Leuven gebeurt per overschrijving ten laatste op 1 december.

Aanvraagformulier terugbetaling volledig inschrijvingsgeld wegens uitschrijving

Muziek

Kan ik een instrument huren?

SLAC/Conservatorium beschikt over instrumenten die je als leerling kan huren. Bij inschrijving kan je vermelden dat je een instrument van de school wil huren. We verwerken de aanvragen chronologisch en brengen je op de hoogte of er al dan niet een instrument beschikbaar is.

Kan ik een tweede instrument volgen?

Gezien de grote wijzigingen die de school ondergaat omwille van het nieuwe decreet dko, zal het in schooljaar 2018-2019 niet mogelijk zijn je kandidaat te stellen voor een tweede instrument. De leerlingen die reeds een tweede instrument volgen worden terug op een wachtlijst gezet, waarbij eind september zal worden bekeken of en nog plaats is voor het gewenste instrument.

© Copyright 2018 • SLAC/Conservatorium - Privacy policy Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY