Ons zorgbeleid

Onze school draagt 4 waarden hoog in het vaandel: focus, enthousiasme, authenticiteit en lef. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich welkom kunnen voelen op onze school en hun talenten kunnen ontwikkelen. Kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende noden worden binnen de school zo goed mogelijk opgevangen en opgevolgd.

Het zorgbeleid op onze school bestaat uit twee zorglijnen.

Het schoolteam staat in voor de eerstelijnszorg. Aangezien de leerkrachten dagelijks met hun leerlingen omgaan, kennen zij hun leerlingen en diens noden heel goed. Zij vangen als eerste de signalen op en hebben aandacht voor het individuele en het groepsgebeuren in de klas. Als ultieme verantwoordelijke voor hun leerlingen, proberen zij eerst zelf zoveel mogelijk de gepaste zorg aan elk kind te geven. Als de leraar het zorgprobleem niet alleen aankan, dan kan zij/hij voor ondersteuning terugvallen op het zorgteam.

Het zorgteam vormt de tweedelijnszorg als een probleem tijdens de les niet opgelost geraakt. De rol van het zorgteam (directie en pedagogische coördinatoren) is ondersteunend voor zowel de leerlingen als de leerkracht. Het team bespreekt niet enkel het specifieke probleem (noden en/of behoeften), maar zoekt ook naar oorzaken en oplossingen. Daarbij onderzoeken ze of differentiërende, remediërende, compenserende of dispenserende maatregelen mogelijk en/of wenselijk zijn (redicodis- maatregelen).

Voor leerlingen voor wie deze uitbreiding van zorg niet voldoende is, tekent de school in overleg en op maat van de leerlingen een individueel aangepast curriculum uit via een concreet handelingsplan. Een voorwaarde is dat de leerling beschikt over een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs of dat de leerling erkend is als persoon met een handicap. Het individueel aangepast curriculum kan afwijken van de reguliere lessenroosters, groeperingsvoorwaarden, leerplannen, toelatings- en overgangsvereisten en de leerlingevaluatie.

Voor blinden en slechtzienden bieden we een specifiek leertraject muziek aan waarbij een lespakket brailletechniek voor muziekpartituren aan bod komt. Voor blinde of slechtziende leerlingen die geen braille kennen, werkt de lerares met auditieve methodieken.

Bij inschrijving is het belangrijk dat het schoolteam op de hoogte is van de noden van de leerling. In eerste instantie sturen ouder(s), de begeleidende volwassenen en/of de leerling een e-mailbericht naar de zorgcoördinator met daarin de concrete gegevens wat betreft de problematiek van de leerling. Omwille van de vertrouwelijkheid en de gevoeligheid van de informatie zal het zorgteam op een discrete manier met deze gegevens omgaan. Als het zorgteam het nodig acht, zal het de leerling en/of ouder(s) of begeleidende volwassene uitnodigen voor een gesprek.

Zorgcoördinator: zorg.conservatorium@leuven.be

© Copyright 2021 • Conservatorium Leuven - Privacy policy Website ontworpen en ontwikkeld door MINSKY